Voorlichting scholen

Beste ouders/verzorgers,

Via deze weg wil ik mij graag even voorstellen. Ik ben Jonny de Vries en ben werkzaam als Anti pestcoördinator bij Jongerenstichting WEJO. WEJO staat voor Weerbare Jongeren. Samen met karate instructeur Sensei Albert Bos geven wij voorlichting aan kinderen/jongeren op het basis- en voortgezet onderwijs. Naast onze activiteiten op scholen behandelen wij op onze locatie aan de Baander in Emmen ook gepeste kinderen/jongeren d.m.v. " Confrontatie Begeleiding". Mocht u hierover vragen hebben, dan bent u van harte welkom ons hierover te bellen.

Wat doen wij?
Wij geven d.m.v. een gesprek en het tonen van een korte film voorlichting over het ontstaan en de gevolgen van pesten op school of daarbuiten. Daarnaast geven wij een workshop Weerbaarheidstraining in de gymzaal, of een door school vrijgemaakte ruimte, om kinderen/jongeren weerbaarder te kunnen maken d.m.v. verdedigingstechnieken en uitleg over hoe te handelen bij pestgedrag. Deze voorlichting zal ca. 1 uur duren en is in dit geval vooral bedoeld voor groep 5 t/m groep 8 .

Ons doel:
Ons doel is erg simpel. Wij willen via onze voorlichtingen het (dreigende) pestgedrag verminderen, maar nog beter, verbannen. Dit kunnen wij alleen in samenwerking met u, de scholen of verenigingen, maar vooral in samenwerking met uw kind(eren)/jongere(n). Daarom doen wij er alles aan om ons verhaal zo duidelijk mogelijk te vertellen.

Jonny de Vries
Anti Pestcoördinator
Jongerenstichting WEJO

Vraag stellen of contact opnemen?

Uw Naam
Uw E-mail adres
Uw Telefoonnummer
Uw vraag stellen
Ons laatste nieuws
OBS de Bente

Vanmorgen was de prijs uitreiking van onze anti pest helden 2019, dat is geworden: groep 5/6 van OBS de Bente uit Emmer-Compascuum, de prijs is uitgereikt door wethouder Guido Rink.

> lees verder
TOP