Reglement ODK Zeepkistenrace 23-08-2020

1. Deelname aan de ODK  Zeepkistenrace is geheel op eigen risico van de deelnemers.

2. De organisatie van de ODK Zeepkistenrace is op geen enkele manier aansprakelijk voor eventueel geleden schade en of opgelopen letsel van de deelnemers aan de race.

3. De organisatie is eveneens niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en of opgelopen letsel van derden (toeschouwers), die wordt toegebracht door deelnemers of ander toeschouwers voor, tijdens en na het evenement.

4. De deelnemers dienen er voor te zorgen dat hun zeepkist zo veilig en deugdelijk mogelijk is gemaakt.

5. De zeepkist mag geen gevaar vormen voor de deelnemers, omstanders en toeschouwers van de race.

6. De zeepkist mag geen uitstekende elementen hebben, die bestuurder of toeschouwers kunnen verwonden. Uitstekende voorwerpen, scherpe delen, vuur, vuurwerk etc. zijn niet toegestaan.

7. De zeepkist moet over minimaal 4 wielen beschikken ( max 6 st.  2 voor en 4 achter) . Deze moeten gedurende de race(buiten eventuele beproevingen in het parcours tijdens de race) de grond constant raken. Een gewone skelter zonder trappers kan in principe al een goede basis zijn voor een zeepkist. Een fiets of tweewieler met zijwieltjes of een driewieler is niet toegestaan !!!

8. De zeepkist moet voorzien zijn van een deugdelijke stuurinrichting die door de bestuurder veilig en stabiel bedienbaar is.

9. De zeepkist moet voorzien zijn van een deugdelijke en veilige bestuurdersplaats . Waarbij de bodem volledig dicht moet zijn zodat voeten niet in aanraking kunnen komen met de weg.

10. De zeepkist moet over een rem beschikken die de zeepkist tijdens het afdalen kan afremmen maar ook tot stilstand kan brengen.

!!       10 a  Nieuw toegevoegd.  De kantelas ( bij gebruikt van skelters ) dient vastgezet te worden . in de vorm van lassen of  bouten erdoor.    !!!!!!

11. De zeepkist mag niet langer zijn dan  2.50  meter.

!!       12. De zeepkist mag niet breder zijn dan  1.20 meter.

13. De zeepkist mag niet hoger zijn dan  1.60 meter.

14. De zeepkist mag van geen enkele vorm van aandrijving zijn voorzien zoals trappers, verbrandingsmotoren, elektromotoren en/of andere aandrijvingen.

15. Ieder team is verantwoordelijk voor zijn zeepkist. Achtergelaten zeepkisten worden op kosten van de organisatie afgevoerd en terug verhaalt op de deelnemer.

16. Voorafgaand aan de race dienen de deelnemers hun zeepkist te laten keuren door de technische commissie. Deze commissie behoudt zich het recht voor om een in hun ogen onveilige zeepkist te weerhouden van deelname aan het evenement. Veiligheid staat bij ons voorop !!!

17. De technische keuring vindt plaats in de Zeepkisten-Pits. De keuring van de remmen wordt uitgevoerd met een remtest.

18. Na goedkeuring mag er niet meer aan de zeepkist worden gesleuteld.

19. Zeepkist moet voorzien zijn van een sleepoog aan de voorkant van de zeepkist.

 21. Een deelnemend team of deelnemer aan de zeepkistenrace mag uit meerdere personen bestaan maar er mag maar 1 persoon in de zeepkist aanwezig zijn tijdens de start of race. de zeepkist mag maar 1x per team deelnemen

22. De bestuurder is verplicht gebruik te maken van beschermende kledij, waaronder een helm. Het is ten strengste verboden een korte broek en/of shirt met korte mouwen te dragen. Armen en benen dienen door kleding beschermd te zijn! Dichte schoenen!

23. De bestuurder dient ten alle tijden de veiligheid van zichzelf en anderen hoog in het vaandel te houden.

24. Winnaar is het team dat het parcours op de juiste wijze in de totaal snelste tijd heeft afgelegd. En/of de langste afstand

25. De tijdwaarneming geschiedt aan de hand van een professionele elektronische tijdwaarneming.

26. Over de uitslag van deze tijdwaarneming kan niet worden gereclameerd en wordt beslist door de aanwezige jury.

27. Voor onrechtmatigheden, onreglementaire gedragingen en voor het missen van hindernissen van de teams tijdens de race wordt door de jury straftijd geteld.

28. Wanneer een team een ander team tijdens de race met opzet hindert zal het hinderende team worden gediskwalificeerd, en worden uitgesloten voor verdere deelname aan het evenement. Het gehinderde team mag de race (eventueel alleen) opnieuw rijden.

29. Het is tevens verboden om tijdens de race extra ballast uit de zeepkist te verwijderen wanneer dit gevaar kan opleveren voor omstanders en -of toeschouwers. Het is verboden om tijdens de race ballast uit de zeepkist te verwijderen. Ook confetti en dergelijke valt hieronder!

30. Deelname aan de zeepkistenrace kan uitsluitend plaatsvinden via een inschrijfformulier dat verkregen is van de organisatie per mail.  Een ieder die in een zeepkist plaats neemt dient dit formulier te hebben getekend. Hiermee verklaart men deel te nemen op eigen risico en op de hoogte te zijn van het reglement en de daarin opgenomen bepalingen. De organisatie kan men niet aansprakelijk stellen voor eventuele ongevallen en/of schade aan personen en/of materiaal voor tijdens of na de race.

31. Inschrijven gaat alleen via het inschrijfformulier die is toegestuurd per mail. Is de deelnemer jonger dan 18 jaar?  Dan is bij de inschrijving schriftelijke toestemming van beide ouders nodig of van degenen die het ouderlijke gezag hebben.

32. Deelnemen zonder inschrijfformulier niet mogelijk !! Dus stuur uw inschrijfformulier retour per mail of lever hem in bij Jongeren Stichting WEJO  Emmen.

33. In geval van een geschil heeft de organisatie altijd gelijk.

34. Voor of tijdens de wedstrijd mag de bestuurder van de zeepkist geen alcoholische dranken nuttigen. De organisatie behoudt alle rechten om U niet te laten deelnemen aan de wedstrijd.

Wil je het regelement downloaden? Klik dan op: Reglement ODK Zeepkistenrace 2020.

Stichting WEJO


E-mail: info@stichtingwejo.nl

KvK nr: 76462587
Iban nr: NL17INGB0006551385

Vraag stellen of contact opnemen?

Uw Naam
Uw E-mail adres
Uw Telefoonnummer
Uw vraag stellen
Ons laatste nieuws
OBS de Bente

Vanmorgen was de prijs uitreiking van onze anti pest helden 2019, dat is geworden: groep 5/6 van OBS de Bente uit Emmer-Compascuum, de prijs is uitgereikt door wethouder Guido Rink.

> lees verder
TOP