Cyberpesten

Cyberpesten is pesten via het internet. Dat kan zijn via sociale media, zoals Facebook, Instagram en Snapchat, maar ook via SMS, WhatsApp of e-mail. Cyberpesten is een groeiend probleem, omdat vrijwel iedereen vanaf jonge leeftijd al verbonden is met het internet. Cyberpesten volgt vaak op pesten op school of het werk, maar kan ook ontstaan zonder dat er in ‘het echte leven’ gepest wordt.

WAT IS CYBERPESTEN?

Cyberpesten is iedere vorm van pesten via het internet. Het grootste probleem van cyberpesten is dat het op ieder moment kan plaatsvinden, omdat bijna iedereen continu verbonden is met het internet. Hierdoor kan pesten ook doorgaan wanneer de gepeste persoon zich in de veilige huiselijke omgeving bevindt. Niet altijd kent de gepeste persoon de Pesters. In ongeveer twee derde van de gevallen is de Pester een bekende.

Cyberpesten kan, net als offline pesten, allerlei vormen aannemen. Het kan gaan om opmerkingen, beledigingen maar in sommige gevallen ook om bedreigingen. In enkele gevallen kan het ook gaan om chantage, bijvoorbeeld wanneer er verhullende foto’s van de gepeste persoon in omloop zijn. Met name de groep van 15- tot 18-jarigen heeft relatief veel te maken met cyberpesten.

Gevolgen van cyberpesten.

Soms wordt gedacht dat cyberpesten minder ernstig is, omdat het pesten niet face-toe-face plaatsvindt. Juist om deze reden kan cyberpesten echter zelfs ernstiger zijn dan offline pesten. Pesters gaan online soms veel verder, juist omdat ze niet geconfronteerd worden met de gevolgen van het gedrag. Online pesten voelt voor hen veiliger, ze verbergen zich achter een scherm. Ook omdat het cyberpesten vrijwel 24 uur per dag door kan gaan, kan cyberpesten ernstige gevolgen hebben, zoals onzekerheid, angst, woede, depressies en in sommige gevallen zelfs zelfmoord(pogingen).

Omgaan met cyberpesten.

Cyberpesten blijft vaak langer verborgen dan pesten op school of op het werk, omdat het minder zichtbaar is voor de omgeving. Bovendien praten met name jongeren niet graag over pestgedrag, waardoor het soms maanden kan doorgaan voordat iemand van buitenaf het opmerkt. Ook vindt cyberpesten vaak buiten de werk- en schooluren plaats. Toch dragen zowel school als werk verantwoordelijkheid in het tegengaan van cyberpesten. Het bespreekbaar maken van pestgedrag vormt een belangrijke eerste stap in de preventie van cyberpesten.

Met behulp van protocollen en lesprogramma’s kan een school of bedrijf bewustzijn creëren dat cyberpesten besproken moet worden. De drempel om pestgedrag te melden moet verlaagd worden, zodat gepeste personen uit eigen beweging hulp zoeken. Soms is het ook nodig om leerkrachten, ouders en werkgevers voor te lichten over de huidige technologie. Niet altijd is het voor hen duidelijk hoeveel er mogelijk is met de huidige techniek.
Signaleren en optreden bij cyberpesten

Het signaleren van cyberpesten is ontzettend lastig. Voor leerkrachten, ouders en werkgevers is het belangrijk om te letten op mogelijke gevolgen van pesten. Is een leerling of werknemer vaak terneergeslagen of onzeker, dan kan dit door (cyber)pesten komen.

Is het duidelijk dat er wordt gecyberpest, dan is kordaat optreden van groot belang. Het moet voor alle betrokkenen duidelijk zijn dat geen enkele vorm van pesten getolereerd wordt.

Wat doe ik tegen cyberpesten?

Er zijn een aantal dingen die je zelf kunt doen wanneer je te maken hebt met cyberpesten:

• Negeer vervelende berichtjes, de Pesters zijn op zoek naar een reactie
• Gebruik een naam die je identiteit verbergt op fora en chatrooms
• Blokkeer mensen die vervelend zijn, ga er niet op in
• Maak geen foto’s van jezelf die je later kunnen schaden, zoals naaktfoto’s
• Bewaar bewijs van cyberpesten, zodat de dader zijn gedrag niet kan ontkennen

Vraag stellen of contact opnemen?

Uw Naam
Uw E-mail adres
Uw Telefoonnummer
Uw vraag stellen
Ons laatste nieuws
OBS de Bente

Vanmorgen was de prijs uitreiking van onze anti pest helden 2019, dat is geworden: groep 5/6 van OBS de Bente uit Emmer-Compascuum, de prijs is uitgereikt door wethouder Guido Rink.

> lees verder
TOP